Reserveringsvoorwaarden.

 

1.  De Camping Amazone verbindt zich ertoe u een plaats voor te stellen die met uw vraag overeenstemt voor zover het gevraagde voorschot werd betaald.

2.  Met uitzondering van een voorafgaande waarschuwing, zullen de gereserveerde plaatsen tot 16 uur ter beschikking  gehouden worden. Eénmaal 16 uur verstreken  wordt geen rekening meer gehouden met de reservering. De plaats zal ter beschikking worden gesteld van ieder die een plaats vraagt.
 

3.  De reserveringen voor groepen met meer dan drie tenten, woonwagens of motorhomes zijn niet mogelijk via deze geautomatiseerde procedure.
Neem hiervoor contact met de campinguitbater per mail, fax of telefoon.

5. Een voorschot van 25% van de kostprijs voor het totaal verblijf wordt gevraagd om de reservering te valideren. Het saldo dient de dag van uw aankomst op de camping integraal betaald te worden.

6. Wij aanvaarden de voornaamste betalingskaarten. De betalingen kunnen ook gebeuren met cash geld!

7. De niet-naleving van de punten 2, 3 of 4 heeft automatisch de nietigheid van de reservering tot gevolg. Iin dergelijk geval wordt het voorschot niet terugbetaald.

                            Close Window